Offentlig finansiering är en utmärkt möjlighet att delfinansiera projekt och investeringar och kan ses som ett komplement till andra typer av finansiering såsom eget kapital, banklån och riskkapital.

Det finns massor av olika bidrag och stödprogram att söka för både nya och gamla företag. Att hitta rätt program handlar om att matcha ditt projektmål med stödprogrammets mål och villkor. Ansökningen kan liknas vi en tävling där bästa projektet mot stödprogrammet vinner. Därför är det viktigt att ansökan är korrekt och håller en hög kvalitet.

Change.se erbjuder dig och ditt företag en maximal chans att erhålla bidragsfinansiering samtidigt som vi avlastar den administrativa bördan

De miljarder SEK som myndigheter i Sverige och EU årligen delar ut i stöd innebär förmånliga möjligheter att finansiera de flesta typer av projekt och investeringar. Klicka på knappen nedan för en lista på exempel av projekt- och investeringsområden som kan stödjas.

HUR GÅR DET TILL?

Steg 1 - Samla och strukturerar information

Tillsammans samlar vi och strukturerar information kring utvalda projekt, investeringar och verksamheter inom ditt företag.

Steg 3 - Rapport och rekommendationer

Utifrån vår samlade bild sammanställer vi en rapport med rekommendationer om lämpligast prioritering av de olika stöden.

Steg 5 - Coachning genom hela ansökningsprocessen

Erfarna konsulter kommer att coacha dig genom hela ansökningsprocessen. Vi matchar projektets målsättningar till utvalt stödprogram och säkerställer att underlaget motsvarar uppställda krav.

Steg 2 - Skanning av möjliga bidrag

Med hjälp av den undersökning vi gjort skannar vi möjligheterna till EU bidrag och annan offentlig finansiering.

Steg 4 - Ansökan

Ansökningsprocessen kring EU bidrag och offentliga medel sker i en hård konkurrens. Ansökan måste därför vara korrekt och hålla en hög kvalitet.

Steg 6 - Vi hjälper dig med projektredovisningen

För att stödja dig och ditt företag under resan assisterar vi med formella rapporter kring projektets innehållsmässiga och ekonomiska utvecklingen. Rapporterna är mycket viktiga för att säkerställa att stödet fortsätter.

Stäng meny