Så skapar du ett vinnande pitchdeck

Ett pitchdeck är en kort presentation om ditt företag, din idé och affärsplan. Presentationen görs ofta i program som Powerpoint eller Keynote och är ett viktigt verktyg för att väcka riskkapitalisternas intresse. Vi vet vad investerare letar efter och vad ett vinnande pitchdeck bör innehålla. Nedan får du en kort beskrivning på vad ni behöver veta för att skapa ett perfekt pitchdeck och komma ett steg närmare en investering. Det är värt att fundera på vad som är relevant information att ta med i ett pitchdeck och det är viktigt att det inte blir för långt, max 20 sidor. När ni skickar in ert pitchdeck för första gången ska det vara ett läsmaterial som kan stå på egna ben. Skapa en röd tråd och en berättelse, som du har understödjande material för att bevisa. Det är bra med tydliga titlar och fakta som sedan bevisar det.

Tänk på att det skall vara ett tydligt budskap på varje slide i presentationen!

  1. Formulera en vision

En naturlig start på ert pitchdeck är att presentera bolagets vision för att på bästa sätt få investerare att föreställa sig den verkliga potentialen i er affärsidé. Sälj in hur ni skiljer er från andra bolag. Dröm stort och tänk globalt! Gör troligt att ni är vårt nästa succébolag!

  1. Problemet och kundbehovet

En viktig del i er presentation är att visa hur ni löser att ett väsentligt problem. Vilket värde ger ni till era kunder? Beskriv det verkliga kundbehovet. Definiera hur stort problemet är som ni löser och vilken nytta er lösning skapar.

  1. Lösning

Beskriv hur ni kommer att förändra världen med er affärsidé och skalbara produkt/tjänst. Nämn hur kunderna använder er produkt/tjänst idag och hur de löser problemet och kundbehovet. Finns det en prototyp/beta/demo-version av produkten/tjänsten så att man kan bedöma hur den fungerar? Har er produkt inbyggda konkurrensfördelar eller är skyddad av patent?

  1. Team

Presentera teamet bakom affärsidén. Varför är ni rätt team för att bygga ett skalbart framgångsrikt bolag? Är teamet väl sammansatt och har en bra mix av kompetens, personligheter och beteendestilar som klarar utmaningar? Kompletterar ni varandra eller är ni för lika? Finns det talanger i teamet som har internationella bakgrunder? Ett team är sällan helt komplett från start, men det är viktigt att ni har insikt om vilka nyckelpositioner ni behöver för att kunna växa bolaget. Finns det externa styrelseledamöter? Finns tillräckliga incitament för grundarteamet och nyckelpersoner i form av ägande. Har bolagets grundarteam gjort sig av med en majoritet av ägande i bolaget redan i såddfas, är det svårt att investera då incitamenten för teamet är alldeles för svaga med tanke på den långa entreprenörsresan som återstår.

  1. Målmarknad och säljstrategi

Beskriv marknadsstorlek och den målmarknad där ni positionerar er. Är det en växande marknad och hur mycket spenderar företag eller privatpersoner årligen i den? Är det rätt timing för lansering av er produkt/tjänst och hur snabbt kan ni ta betydande marknadsandelar? Beskriv vilka era idealkunder är och hur många det finns. Det avgör hur stort problem det är som ni adresserar. Hur skall ni marknadsföra företaget och hur ser säljprocessen ut? Vilka strategier och kanaler använder ni för att nå era kunder? Skiljer sig sättet från konkurrenterna Beskriv har ni skiljer er från befintliga konkurrenter. Hur kommer ni att säkerställa återkommande och lojala kunder.

  1. Affärsmodell

Hur skall bolaget tjäna pengar. Beskriv er affärsmodell och prismodell. Kommer ni att kunna priskonkurrera, finns det en premiumlösning etc? Viktigt att ni visar var ni befinner er i affärskedjan och vilka som tar köpbesluten.

  1. Utvecklingsfas och validering

Har ni sålt något och hur ser er användardata ut. Vilka KPI:er (Key Performance Indicators) mäter ni och vilka har ni uppnått så här långt? Berätta vilka kunder ni har attraherat och är det rätt grupp? På vilket sätt har ni hittills sänkt affärsrisker för att kunna motivera den nuvarande värdering av bolaget? Vilka milstolpar har ni nått fram tills och hur ser planen ut de kommande 2-3 åren. Tänk på att noga välja mätetal och milstolpar så att de är värdehöjande för bolaget. Beskriv hur ert team arbetar strukturerat med planering och uppföljning mot plan.

  1. Konkurrens

Alla produkter/tjänster har någon form av konkurrens eller alternativ på marknaden. Beskriv hur er lösning differentierar sig och är unik relativt befintliga lösningar på marknaden. Befinner ni er i en mycket konkurrensutsatt är det otroligt viktigt hur ni bevisar att ni är nischade och unika för att kunna ha en chans att konkurrera på marknaden och fånga vårt intresse.

  1. Kapitalbehov och användning

Hur ser bolagets kapitalbehov ut och hur långt kommer investeringen att ta bolaget? Glöm inte att visa hur den långsiktiga finansiella planen ser ut, om det behövs fler kapitalinjektioner och när ni spår bolaget att gå break-even. Lyft även hur bolagets burn-rate ser ut just nu. Använd relevanta siffror. Har grundare satsat egna pengar i bolaget. Beskriv också hur ni resonerat kring tänkt värdering av ert bolag och vad ni baserar värderingen på. Viktigt att vara konkret: En bolagsvärdering kan inte endast baseras på en framtida marknadspotential.

 

  1. Lägg tid på layouten

Ett presetnation ska ha en bra balans av substans och design, där relevanta diagram och bilder kan hjälpa att berätta storyn. Grafisk layout till en presentation vad ett butiksfönster är till en affär. Din presentation ska följa en röd tråd och blanda både fakta och en historia – det är viktigt för att fånga intresset hos den som läser.

 

Stäng meny