Change Consulting

Vårt arbetssätt hjälper dig från ”ax till limpa”. Vi gör inte punktinsatser i förhoppning att det skall räcka utan vi följer med dig på resan, som konsulter/coacher eller interimschefer. Därmed säkerställer vi att projektet blir framgångsrikt. Nystartade företag behöver mer handfast hjälp med ”akuta” frågor medan etablerade organisationer behöver en annan form av stöd som t.ex. motivations- och/eller lojalitetsprogram.

Företagsutveckling

Erfarna konsulter kan vi hjälpa dig med att analysera din affärsidé, marknadsbehov och potential din verksamhet har. Konsulter och samarbetspartners kan hjälpa dig med allt från produktutveckling, försäljning till att forma din organisation med rätt resurser.

Produktutveckling/produktion

Design
Att ta fram en ny produkt är som skall produceras är komplicerat. Fantastisk design är att med passion, uthållighet och nyfikenhet skapa produktmagin som ger omedelbar känslomässig koppling till varumärket och skapar relevans för företag, kund och konsument, magin som ger ett långsiktigt förtroendeförhållande.

Prototypframtagning
Då prototyper oftast är tidskritiska är det väsentligt med ett effektivt projektgenomförande.

Tillverkning
Industrialisering/NPI – New Product Introduction. Grundarbetet inför produktion kan du med förtroende överlämna till våra konsulter på industrialisering. Med DFM-analys (Design for Manufacturability) säkerställs en optimal effektivitet under hela processen-till leverans.

FMEA, kontrollplan, flödesschema

 

Försäljning

Vilken försäljningskanal skall vi använda? Egen försäljning, distributionskanaler, återförsäljare? B2B, B2C? Vilken prisstrategi skall vi tillämpa?

Marknadsföring

Hur jobbar vi med digital marknadsföring? Inbound Marketing, sociala media, nyhetsbrev och pressresleaser?

Internationell försäljning
Finns det en säljstrategi för internationell försäljning?

Ett kundlojalitetsprogram gör skillnad, läs mer här.

 

Organisation

Man brukar säga att ingen kedja är starkare än den svagaste länken och det gäller också i en organisation. Har man en gemensam målbild? Delar man företagets värderingar och ställer upp på företagets kultur? Har vi medarbetare eller motarbetare?

En framgångsrik rekrytering är nödvändig. Hur jobbar vi med HR?

Ett motivationsprogram gör skillnad, läs mer här.

Stäng meny